Ticari İşletme veya Bireysel olarak hizmet almak isteyen, Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki, Türk kökenli veya diğer vatandaşların, Türkiye’deki ihtiyaçlarına yönelik, deneyimli güvenilir çözüm ortakları ve hukuk ofisleri aracılığı ile danışmanlık hizmeti vermektedir.
TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUMU

Türkiye'de yasal mevzuata uygun şirket ve/veya ortaklık kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sicil kayıtlarının yaptırılması,


TÜRKİYE’DE TİCARİ KONULARDA DANIŞMANLIK

Mali Müşavir, Muhasebe veya Vergi Uzmanı yönlendirme hizmeti, sizin ve çalışanlarınız için, en sağlıklı iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin ticari ve vergi dava konuları, takip edilmesi


TÜRKİYE’DE ÇÖZÜM ORTAKLARI ARACILIĞI İLE HUKUKİ HİZMETLER VERİLMESİ

Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İcra/İflas Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, İş Hukuku gibi ticari hayatı ilgilendiren konularda profesyonel hizmet, iş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan ihtilafların çözümüne aracılık edilmesi.


AİLE HUKUKU

Boşanma dava takibi ve tanınması işlemleri, yanısıra velayet ve vesayet hukukuna bağlı işlemlerin takibi,


BORÇLAR HUKUKU

Türkiye'deki alacakların hukuki yollarla takibi/tahsili işlemleri,


MİRAS HUKUKU

Miras Hukukundan kaynaklanan hukuki işlemler ve takip edilmesi


İŞ HUKUKU

Yurt dışı borçlanma ,hizmet birleşimi ve emeklilik işlemlerinin takip edilmesi. Emeklilik işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümüne ilişkin çalışılması


ARABULUCULUK HUKUKU

Kanunen izin verilen hususlarda arabuluculuk yapılması ve işlemlerin resmi tutanak altına alınması gibi hususların takip edilmesi


GAYRİMENKUL EDİNİMİ VE YÖNETİMİ

  • Türkiye’de çözüm ortaklarımız aracılığı ile gayrimenkul alımında hukuki riskleri tespit ve bertaraf ederek sorunsuz işlemlerin takibi, sonuçlandırılması,
  • Gayrimenkullerin yönetilmesi, kiralama işlemlerinde doğru tercihlerin ve kararların verilmesi,
  • Gayrimenkul kira mukavelelerinin hazırlanması, mevcut kira mukavelesinden kaynaklanan hukuki ihtilafların takip edilmesi,
  • Gayrimenkulun satışı işlemlerinin sorunsuz tamamlanması,

BANKA İŞLEMLERİ

Çözüm ortaklarımız aracılığı ile Kredilendirme, ipotek veya rehin işlemleri, hesap açılış işlemlerinin takibi


SİGORTA

Çözüm ortaklarımız aracılığı ile her türlü sigortalama işlemlerinin takibi


DİĞER HİZMETLER

  • Reklam, grafik tasarım, web sayfa tasarımı gereksinimlerine aracılık etme
  • Araç alımı veya leasing firmaları ile temas kurma
  • İnşaat ve tesisata ilişkin firma önerileri, yönlendirme
  • IT hizmet desteğine aracılık etme